تا شکست کرونا برای شما خواهیم ایستاد

تا شکست کرونا برای شما خواهیم ایستاد

پرسنل شرکت شبکه نفیس در بخش تولید و انبار، در این روزهای قرنطینه پر توان و پر قدرت ایستاده اند تا مشاوران، نمایندگان و مصرف کنندگان عزیز نفیس بتوانند در راستای قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا در خانه بمانند و به فعالیت های خود در امنیت سلامت، ادامه دهند، همچنین محصولات مورد نیاز مصرف روزانه خود را به راحتی تامین کنند. آنها با شعارهای “ایستاده ایم تا در خانه بمانید”، “کرونا را شکست می دهیم”، “تا شکست کرونا برای شما خواهیم ایستاد” و “ایستاده ایم برای شما که در خانه بمانید تا به یاری یکدیگر کرونا را شکست دهیم” از شما عزیزان می خواهند که در کنارشان باشید تا به معنای واقعی همبستگی، به زودی زود از این بحران عبور کنیم.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.